De basis achter energiezuinig ontwerpen

20 jul. 2016 -- Posted by : Henry

Steeds vaker krijgt de installerende sector de vraag om een zo energieneutraal mogelijk ontwerp te maken. Sterker nog, energie neutrale ontwerpen worden eerder regel dan uitzondering. Maar hoe gaat dat dan? Wat komt er allemaal bij zo´n ontwerp kijken? En hoe komen we tot bepaalde keuzes? Dat ga ik je vertellen middels een mini blogreeks waarvan je nu de eerste leest. Kortom: ik geef je een kijkje in de Conntech keuken!

Energiezuinig ontwerpen, nieuw?

Het antwoord daarop is nee, de basis werkmethodiek voor het energiezuinig ontwerpen stamt namelijk uit 1979, zo nieuw is duurzaamheid dus niet. Studiegroep StadsOntwerp en Milieu van de TU Delft heeft onder leiding van Kees Duijvestein in dit jaar de trias energetica ontwikkeld. Dit is in 1996 door NOVEM (het latere AgentschapNL en nu bekend als RvO) internationaal geïntroduceerd. Binnen Conntech gebruiken we deze driestappenstrategie om bepaalde keuzes wel of juist niet te maken.

Trias energetica?

De Trias Energetica is een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. De drie stappen van de Trias Energetica vormen dus eigenlijk de basisvuistregels bij het duurzaam ontwerpen van gebouwen. Tijdens het ontwikkelen vanuit deze trias energetica schuilt echter het gevaar van een te technische benadering. Om die reden gebruiken wij voor deze ontwikkeling de 2.0 variant waarin wij MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) koppelen aan de techniek.

De drie stappen van de trias energetica (met de 2.0 aanvulling) zijn vuistregels die gebruikt worden om duurzaam te ontwerpen en bouwen. De stappen zijn gesorteerd op prioriteit:

  1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan en energie te besparen en zet hierbij de mens centraal (people)
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, met het oog op resultaat (profit)
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om aan de resterende energiebehoefte te voldoen zonder de planeet te belasten (planet)

In de komende blogs behandel ik stap voor stap deze strategie. Hierin leg ik bijvoorbeeld uit waarom het plaatsen van zonnepanelen, zodra je als bedrijf iets wil doen aan duurzaamheid, een hele verkeerde benadering kan zijn!

Share:

Most Recent Posts

Snel bouwen met prefab wanden

Snel bouwen wordt mogelijk met prefabricage concepten. Met prefab…

Vlakband in Video!

In deze video's leggen we uit hoe u als installateur gebruik kunt…

Grote projecten, grote gevaren

Bij grote projecten is installatiewerk vaak 200 keer hetzelfde.…

Installeren zonder gereedschap

Het is nu mogelijk om te installeren zonder gereedschap. U heeft…

Buitenlandse arbeidskrachten in de installatiebranche zijn niet meer nodig!

Er komen steeds meer buitenlandse arbeidskrachten in de…